Mäntsälän Partiotuki r.y

 

Mäntsälän Partiotuki ry:n pääasiallinen tehtävä on Käpypirtin ylläpito ja vuokraus. Käpypirtti on Metsäkäpyjen oma leiripaikka, jota vuokrataan myös muille partiolaisille ja yhteisöille. Käpypirtti on rakennettu vuonna 1986 silloisten partiotukelaisten ja muiden vapaaehtoisten yhteisenä voimainponnistuksena.

Partiotukelaiset ovat nykyisten ja entisten partiolaisten vanhempia, jotka Käpypirttiä ylläpitämällä haluavat omalta osaltaan tukea Metsäkäpyjen toimintaa. Partiotukeen kaivataan aina uusia aikuisia sekä ideoita ja taitoja. Olemmekin joukko hyvin monen alan ihmisiä, jotka yhteisesti suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia varainkeruu- ja talkooprojekteja, joilla Käpypirttiä parannellaan ja ylläpidetään.

Partiotuen toiminta ei vaadi ketään luopumaan kohtuuttomassa määrin vapaa-ajastaan: kokouksia on vuodessa neljä ja erilaisia talkoita 3-6. Kaikkeen ei tarvitse osallistua ja jokainen tekee kykyjensä mukaan. Talkoot erityisesti ovat koko perheen juttu, jossa lapsillakin on mahdollisuus nähdä, että asiat ja puitteet eivät synny itsestään, vaan jonkun on niiden eteen tehtävä töitä. Kaupanpäälle kaikki saavat kokea auttamisen- ja tekemiseniloa.

Jos siis haluat osallistua oman partiolaisesi retkimuistojen syntyyn, niin tule mukaan meidän aikuisten toimintaan. Voit ilmoittautua vain talkooreserviin tai tulla mukaan seuraavaan kokoukseen. Kokouksista ilmoitetaan myös Kolon ilmoitustaululla pari viikkoa etukäteen. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti sunnuntaisin klo 18.

Lisätietoja Partiotuen toiminnasta voit kysellä sähköpostitse osoitteesta ksinerva@netti.fi