Samoajat

 

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat Mäntsälässä johtajina nuorempien ryhmissä.


6.2.2017 perustettiin Touhutoukat-samoajavartio! Seuraa samoajaviisikkomme touhuja instagrammissa, klick

Syksyllä 2017 MäMen samoajatoimintaa täydentämään muodostettiin kaksi uutta samoajavartiota: Sipsiperhoset ja Hullut omenat. Viime kuukausien aikana vartiot ovat tosin käytännön pakosta enemmän kuin vähemmän yhdistyneet. Lyhyen olemassaolonsa aikana sipsiperhoset ja hullut omenat ovat pyrkineet ottamaan enemmän vastuuta toiminnastaan, ja hyvä työ jatkuu edelleen. Remmissä roikkuu mukana jos jonkinlaista tallaajaa, jotka yhdessä kiillottavat Mäntsälän Metsäkäpyjen jo valmiiksi loisteliasta imagoa. #MäMeMaailmankartalle!